• Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 juli 2021 is Ad Blesgraaf door de vergadering unaniem benoemd tot lid van verdienste van de vereniging.

    Ad is actief geweest als  jeugdleider, lid van de jeugdcommissie, commissaris van ontvangst en afgevaardigde naar de SBGB geweest. Hij is nog lid van de onderhoudscommissie, waarvoor hij zeker 10 jaar in het bestuur zitting heeft gehad. Wij hebben afscheid genomen van Ad als bestuurslid, maar zeker nog niet als vrijwilliger.

    Wij willen Ad geweldig bedanken voor al zijn werk en inspanning voor de vereniging!