• Corona en de overheidsmaatregelen beheersen nog steeds het leven in Nederland. Ook de voetbalsport staat voor een belangrijk deel stil. Voor velen een groot gemis. Bij de jaarwisseling hebben we iedereen al geïnformeerd over het wel en wee bij Kickers ’69. Tijd voor een update.  

  We zijn nu in een periode waarin normaliter de voetbalcompetities de beslissende fase ingaan. Helaas niet dit seizoen. Onlangs heeft de KNVB het besluit genomen de amateurcompetities dit seizoen niet meer op te pakken. Ook het spelen van een halve competitie is niet meer haalbaar. Zo mogelijk zal de KNVB nog een (korte) regiocompetitie houden. De schema’s liggen al klaar. Het is nu wachten of de overheid daarvoor nog de ruimte gaat geven. Om eerlijk te zijn lijken de vooruitzichten voor de rest van het seizoen niet al te rooskleurig. Dat geldt helaas ook voor mooie evenementen als het jeugdkampweekend en Dik & Mik. Maar zodra er weer ruimte is, staat Kickers ’69 klaar om weer wedstrijden te spelen en evenementen te organiseren.

  Gelukkig is de voetbalsport niet helemaal op slot gegooid. Trainen blijft mogelijk. Zowel de jeugd als de senioren zijn enthousiast blijven trainen al viel dat voor de senioren niet altijd mee. Langere tijd konden zij alleen in kleine groepjes van twee of vier personen trainen. En voor alle voetballers en voetbalsters geldt natuurlijk wel dat voetballen pas echt leuk is als je wedstrijden tegen anderen kan spelen. 

  Er waren ook mooie verrassingen. Keeperstrainer Bert van Wijk heeft op enkele zaterdagen een leerzame clinic gegeven voor de jeugdkeepers van Kickers ’69. De keepers van Kickers hebben daar enthousiast aan meegedaan.

   

  Enkele leden hebben de afgelopen tijd vragen gesteld over de mogelijkheid van korting op de contributie. We kunnen ons dat best voorstellen. In het begin van het seizoen zijn immers maar enkele wedstrijden gespeeld. Sommige verenigingen hebben voor dit seizoen al korting gegeven op de contributie.

  Anderzijds moet ook gezegd worden dat de voetbalvelden volledig beschikbaar zijn gebleven voor trainingen. Zoals al gezegd maken veel teams goed gebruik van de mogelijkheden. Zelfs extra trainingen zijn mogelijk in het weekend. En inderdaad, er zijn verenigingen die met tegemoetkomingen komen. Maar er zijn ook heel veel (misschien nog wel meer) verenigingen die dat niet doen en ook niet kunnen doen, omdat de verenigingskas het niet toestaat. Veel (vaste) lasten lopen gewoon door terwijl de inkomsten achterblijven. Zo blijft de kantine dicht. Voor Kickers ’69 komt daar nog bij dat juist vorig jaar de prijs van oud papier fors gedaald is. Ook daardoor lopen de inkomsten terug.

  Als bestuur doen we er alles aan om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. We maken gebruik van de diverse steunmaatregelen van de overheid. Die verlichten de financiële tegenvallers maar maken lang niet alles goed. Daarnaast zijn we ook heel blij dat vrijwel alle leden S.V. Kickers '69 trouw blijven. Onze sponsors blijven ons club eveneens trouw. Daar zijn we best trots op!

  Ondanks alles zijn we binnen het bestuur in gesprek over de vraag of we de leden kunnen tegemoetkomen, en zo ja, op welke wijze. Normaliter hebben we in februari een ledenvergadering met daarin voorstellen voor de contributie voor het volgend seizoen. De ledenvergadering zal nu wat later in het jaar zijn. Zo mogelijk proberen we dan met een voorstel te komen en dan kunnen de leden zelf beslissen! Ideeën zijn altijd welkom, bijvoorbeeld via bestuur@svkickers69.nl.

  Onze statuten schrijven voor dat een ledenvergadering binnen zes maanden (na 1 januari) moet worden gehouden. Dat willen we dus nog voor de zomer doen. Hopelijk kan dat weer in de kantine. Zo niet, dan doen we het digitaal.

  Voetbalwedstrijden worden dan wel niet gespeeld, een aantal andere zaken gaan gewoon door. We noemden al het ophalen van oud papier. Een keer per maand, op zaterdag, zamelen vrijwilligers in Leimuiden en Rijnsaterwoude samen met Cyclus het oud papier in. De onderhoudscommissie is bezig de kleedkamers 7 en 8 te moderniseren. Met het stijgen van de buitentemperatuur nemen ook de onderhoudswerkzaamheden aan de velden weer toe. Het gras wordt dan weer gemaaid, kunstmest ingestrooid etc. Veel waardering gaat natuurlijk ook uit naar alle trainers die toch voor de lastige taak staan iedereen te blijven motiveren, ook nu er geen wedstrijden gespeeld worden.

  We hopen iedereen weer snel te zien op de velden of langs de lijn. Hopelijk nog dit seizoen, en als dat niet lukt, in het nieuwe seizoen. Ook voor het nieuwe seizoen zijn de eerste voorbereidingen al weer gedaan. Zo ligt het programma voor de Kaag en Braassem Cup al klaar.

    

  Bestuur S.V. Kickers '69