Het bestuurslid Voetbal Technische Zaken is eindverantwoordelijk voor het technische beleid van de club.

Het hoofd VTZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid. Zijn doel is te komen tot een gelijkgerichte aanpak in technisch, tactisch, conditioneel en organisatorisch opzicht bij de wedstrijden en trainingen van de teams en het ontwikkelen van een eigen herkenbare speelwijze. Hij is voor alle trainers/spelers een aanspreekpunt voor vragen over de trainingen, wedstrijden en andere voetbaltechnische zaken.