• Als gevolg van de coronamaatregelen is er in het seizoen 2020 -2021 niet of nauwelijks gevoetbald. Om de leden financieel tegemoet te komen heeft het bestuur het volgende voorstel aan de ledenvergadering van 24 juni 2021 voorgelegd:

    Geen verhoging van de contributie voor het seizoen 2021 -2022.

    Leden die over het seizoen 2020 -2021 contributie hebben betaald krijgen voor het seizoen 2021 -2022 een éénmalige korting van 10% over het contributiebedrag zoals dit voor hun leeftijdsgroep voor het seizoen 2021 – 2022 is vastgesteld.

    Leden die voor het seizoen 2020 -2021 de kledingbijdrage van € 30,- hebben betaald zijn voor het seizoen 2021- 2022 vrijgesteld van deze bijdrage.

    Tijdens de Algemene ledenvergadering van 24 juni 2021 is het bovenstaande contributievoorstel door de aanwezige leden aangenomen.

    Binnenkort zal de contributie voor het seizoen 2021 – 2022 geïncasseerd gaan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het bovenstaande.