• Nog vlak voor de vakantie, op 20 juni, zijn de plannen voor de herinrichting van ons sportpark opnieuw in een bijzondere ledenvergadering besproken. We kunnen nu meedelen dat afgelopen week met projectontwikkelaar Vibu en met de Gemeente Kaag en Braassem afspraken zijn gemaakt over de financiering van het hele project. Zoals bekend wordt de herinrichting voor een groot deel gefinancierd door de bouw van nieuwe woningen. Maar die zijn zo snel nog niet gebouwd en verkocht. Er zijn nu afspraken gemaakt waardoor de financiële middelen eerder vrij komen zodat we toch al dit seizoen met de werkzaamheden kunnen starten. De komende maanden zullen in beslag genomen worden door voorbereidende werkzaamheden als grondonderzoek, tekeningen maken, bestek opstellen, offertes opvragen etc. We verwachten dat we dan eind dit jaar kunnen beginnen met de aanpak van het huidige trainingsveld. Dat wordt ingericht als (derde) wedstrijdveld en wordt opgeschoven richting volkstuinen, tot tegen de sloot. Bomen zullen gekapt worden en er wordt een beschoeiing aangebracht. Begin april 2019 kan dan het nieuwe veld ingezaaid worden. In augustus 2019 moet dit nieuwe wedstrijdveld speelklaar zijn. In de zomer van 2019 gaat het tweede veld op de schop. Bij de start van het seizoen 2019-2020 ligt hier dan een kunstgrasveld dat aan alle moderne eisen voldoet. Onder andere zal de maatvoering iets aangepast worden zodat het nieuwe veld een uitloop heeft van de door de KNVB voorgeschreven vier meter. Ook wordt veldverlichting aangebracht. Dit veld zal niet alleen het tweede wedstrijdveld zijn maar ook gaan fungeren als trainingsveld. Vanaf dat moment zal het huidige derde veld afgestoten worden.  Voorts zullen ook het praathuis (onderhoudsruimte) en de opslag verplaatst worden. Zo kan, samen met het opschuiven van het huidige trainingsveld, ruimte gemaakt worden voor de uitbreiding van het tenniscomplex. De ambitie is om de bouw van het nieuwe praathuis te combineren met de bouw van twee extra kleedkamers.  Het streven is om het hele herinrichtingsproject over twee jaar afgerond te hebben. Niet te voorkomen is dat de werkzaamheden voor enige overlast zullen zorgen. Ook zullen we na de winter de andere velden moeten gebruiken om te trainen. Hoe we dat gaan doen laten we nog weten. We vragen nu alvast ieders begrip en medewerking!

     

     Het bestuur