• 1 oktober wordt voor de leden die een machtiging voor de incasso van de contributie hebben afgegeven de contributie geïnd. U wordt verzocht hier rekening mee te houden. De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort de rekening in de bus.