• Na vier jaren van plannen maken en voorbereiding heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem in februari 2018 het bestemmingsplan Leimuiden West vastgesteld. Binnenkort wordt begonnen met de realisering van het plan.

  Waar gaat het plan over?

  Het plan behelst het herinrichten van het sportcomplex aan de Beukenlaan en de bouw van ruim honderd woningen.

  S.V. Kickers '69 stoot een veld af en legt een kunstgrasveld aan op een ander veld. Het huidige trainingsveld wordt ingericht als wedstrijdveld en schuift op om ruimte te creëren voor uitbreiding van het tenniscomplex.

  Tennisvereniging Leimuiden gaat een extra tennisbaan aanleggen en een minibaan voor de jeugd. Beide verenigingen gaan ook hun accommodaties aanpassen met onder andere nieuwe onderhoudsruimtes.

  Vibu Projectontwikkeling realiseert op het af te stoten voetbalveld en op de naastgelegen oude vuilstort aan de Ringvaart een bouwplan met ruim 100 woningen.

  Inloopavond voor belangstellenden

  Donderdag 1 november 2018 wordt in de kantine van S.V. Kickers '69 een inloopavond gehouden om belangstellenden te informeren over de start van de werkzaamheden. Op de inloopavond kan iedereen kennis nemen van de uitgewerkte plannen, tekeningen etc. en van de planning van de diverse werkzaamheden.

  Alle betrokken partijen zijn aanwezig op de inloopavond: S.V. Kickers '69, Tennisvereniging Leimuiden, Vibu Projectontwikkeling en de gemeente Kaag en Braassem

  De inloopavond wordt gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur, bij S.V. Kickers ’69, Beukenlaan 50 te Leimuiden.