• INSTRUCTIE VOOR (JEUGD) TRAINERS

  1. De jeugdleiders zijn verantwoordelijk voor hun elftal, in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij gedragen zich correct in woord en daad en eisen dit ook van hun spelers.
  3. Zij zijn 45 minuten voor aanvang van de thuiswedstrijden aanwezig en tien minuten voor de vertrektijd bij uitwedstrijden.
  4. Zij regelen het vervoer bij uitwedstrijden. Dit kan middels een rij-schema dat verstrekt wordt aan de ouders.
  5. Zij verzorgen het invullen van de wedstrijdformulieren conform de hiervoor opgestelde richtlijnen (Richtlijnen aanvoerders en leiders Kickers ’69).
  6. Zij stimuleren het trainingsbezoek van de spelers. Zij bezoeken meerdere malen de trainingen van hun elftal en onderhouden contact met de trainer over trainingsbezoek.
  7. Indien een speler op grond van zijn kwaliteiten in een hoger elftal zou kunnen/ moeten spelen, doen de jeugdleiders hiervan melding aan de jeugdtrainer van zijn leeftijdscategorie.
  8. Zij dragen er zorg voor dat een speler, die geschorst is, niet deelneemt aan wedstrijden gedurende het tijdvak dat die speler geschorst is.
  9. Zij stimuleren dat de spelers (en supporters indien mogelijk) zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders en scheidsrechter sportief en correct gedragen.
  10. Zij dragen er zorg voor dat de sportaccommodatie niet opzettelijk wordt vernield of  verontreinigd.
  11. Zij zien er op toe dat door de jeugd niet wordt gerookt in de kleedkamers en dat er geen alcohol wordt gebruikt.
  12. Zij nemen bij eventuele problemen contact op met de jeugd trainingscoördinator.
  13. Zij assisteren bij nevenactiviteiten die op hun spelersgroep betrekking hebben.
  14. Zij zien er op toe dat voetbalschoenen buiten worden uitgeklopt en schoongemaakt. Het vuil moet niet in de putjes worden geveegd, maar in de afvalbakken worden gedeponeerd.
   Zij dragen er zorg voor dat de kleedkamers na de training per toerbeurt worden schoongemaakt en netjes worden achtergelaten en controleert dit na afloop. Dit geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander. Hij of zij gaat dus niet eerder weg dan dat de laatste persoon klaar is met douchen en schoonmaken.
  15. Zij dragen er zorg voor dat indien hun wedstrijd de laatst gespeelde op dat veld op die dag is, de cornervlaggen worden opgeborgen en de doelnetten worden opgehaald.
  16. Zij ondersteunen de trainers bij alternatieve bezigheden bij afgelastingen. Er mogen geen spelers voor niets naar het voetbalveld komen. Bespreek de alternatieven van te voren met de spelers zodat ze weten dat ze altijd moeten komen en welke spullen ze mee moeten nemen.
  17. Zij vullen van iedere wedstrijd een wedstrijdbeoordelingsformulier (Bijlage 3) of het uitgedeelde competitieboekje in met bijzonderheden over de wedstrijd. Dit boekje kan periodiek door de JC ter inzage worden opgevraagd.
  18. Zij fungeren indien noodzakelijk als grensrechter.
  19. Bij eventuele verhindering wordt de jeugd trainingscoördinator tijdig (min.1 dag tevoren) ingelicht. De verhinderde leider dient zoveel als mogelijk zelf voor vervanging zorg te dragen.