• INSTRUCTIE VOOR ALLE (JEUGD) TRAINERS

  Algemeen

  1. De trainer houdt een presentielijst bij van het trainingsbezoek van zijn groep. Hiervoor krijgen zij van VTZ  handzame boekjes welke in de binnenzak van de trainingsjas meekunnen. Deze competitieboekjes dienen ook voor bijhouden van opstellingen, beoordelingen, doelpunten, gele kaarten etc. Deze boekjes kunnen door het seizoen heen door de hoofdtrainer/coördinator worden opgevraagd om door te lezen en zo mede te kunnen beoordelen de vorderingen van individuele spelers of het team.
  2. De trainer houdt bij voorkeur van iedere training een formulier bij (Bijlage 1) waarin de data van de getrainde trainingsonderdelen worden vermeld. Dit formulier kan worden opgevraagd of worden ingeleverd door of bij de hoofdtrainer/coördinator.
  3. De trainer beoordeelt 2x per seizoen (december en april) de spelers die tot zijn groep behoren middels het speler-beoordelingsformulier (Bijlage 2) en levert deze formulieren dan in bij de hoofdjeugdtrainer/coördinator.
  4. De trainer is ruim voor aanvang van de training aanwezig en houdt toezicht op het omkleden en douchen van de spelers.
  5. Zij zien er op toe dat voetbalschoenen buiten worden uitgeklopt en schoongemaakt. Het vuil moet niet in de putjes worden geveegd, maar in de afvalbakken worden gedeponeerd.
  6. Zij dragen er zorg voor dat de kleedkamers na de training per toerbeurt worden
   schoongemaakt en netjes worden achtergelaten en controleert dit na afloop.
   Dit geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander. Hij of zij gaat dus niet
   eerder weg dan dat de laatste persoon klaar is met douchen en schoonmaken.
  7. Hij ziet er op toe dat er in de kleedkamers niet wordt gerookt en dat er geen alcohol wordt gebruikt.

  Gebruik materialen 

  1. Alle trainingsmaterialen dienen uitsluitend te worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn.
  2. Het materiaal dient als een "goed huisvader" te worden beheerd. Laat de spelers het materiaal voor en na de training verzorgen en begeleidt dit. Doelen en andere gebruiksmiddelen zullen met meerderen moeten worden opgepakt en worden neergezet en niet neer worden gesmeten.Ook mag aan doelen niet worden gehangen. Na de training moeten alle materialen terug worden gezet op de daarvoor bestemde plaats naast het veld.
  3. Indien materiaal niet in orde is of wordt vermist moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de beheerder.
  4. Ballen en hesjes zullen op de daarvoor bestemde plaatsen worden teruggelegd
   en opgehangen. Let daarbij op de maten en het juiste ballenreknummer.

  Gebruik accommodatie

  1. Het trainingsveld dient met beleid te worden gebruikt. Indien geen verlichting noodzakelijk is dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van het minder bespeelde gedeelte.
  2. Bij herhaaldelijk gebruik van hetzelfde loopgedeelte zoals bij dribbelen, estafettes en sprintoefeningen etc., dient zoveel mogelijk spreiding over het veld te worden toegepast.
  3. Probeer de as van het trainingsveld (van goal tot goal) zo veel mogelijk te sparen.
  4. Schakel de veldverlichting direct na de laatste training uit.
  5. Fietsen, bromfietsen, motoren en auto’s worden op de daarvoor bestemde plaats geparkeerd.