• Kledingplan

  S.V. Kickers’69 hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding van spelers en leiders doorlopend representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal door S.V. Kickers’69 wordt ingekocht en deze als eigenaar de kleding gedurende ieder seizoen aan spelers en leiders in bruikleen stelt onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in dit kledingreglement. Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren, heeft S.V. Kickers’69 met ingang van het seizoen 2017-2018 een eigen kledingplan opgericht. Het kledingplan haalt de inkomsten deels uit de verplichte bijdrage van leden die geïnd wordt via de contributie. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit sponsoring en clubacties.

  Welke kleding

  Binnen het kledingplan zijn twee hoofdgroepen in de kledingsoort te onderscheiden namelijk de presentatiekleding en het wedstrijdtenue.

  Presentatiekleding:

  -    Presentatiepak (1)

  -    Voetbaltas

  -    Leidersjas

  Wedstrijdtenue:

  -     Voetbalshirt/keepersshirt met logo

  -     Voetbalbroek/keepersbroek met logo

  -     Voetbalkousen/keeperskousen met logo

  Kledingbeheer

  Het bestuur van S.V.Kickers’69 heeft de uitvoering en het beheer van het kledingplan gedelegeerd aan de kledingcommissie. In dit deel wordt de kledingcommissie voorgesteld en tevens een uitleg gegeven hoe het beheer en uitgifte binnen de vereniging georganiseerd is.

  (1)  Het presentatiepak is geen trainingspak! Zie voor juiste omschrijving in het kledingreglement.

  Kledingcommissie

  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorgt de kledingcommissie voor het beheer van de kleding. De kledingcommissie wordt aangesteld door het bestuur van S.V.Kickers’69. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering van onderstaande taken:

  -    Het jaarlijks verstrekken van de kleding aan de leiders

  -    Tweejaarlijkse inventarisatie en beoordeling op representatie en eventueel vervanging

  -    Het inkopen van kleding (bestellen, ontvangen, registreren, optimaal voorraadbeheer)

  -    Het voeren van een duurzame boekhouding t.a.v. inkopen en (reparatie)kosten

  -    Het geven van opdracht van reparatiewerkzaamheden aan derden

  -    De beantwoording van vragen over de kleding

  -    Het leveren van een bijdrage aan beleidsevaluatie en het aandragen van verbeteringen

  -    Toezicht op het naleven van het kledingreglement

  De kledingcommissie bestaat uit: Denise Hogenboom, Kelly Pecht, Ingrid Mollers, Sharon van Haaster, Chantal Braakman en Barbara van der Pouw Kraan.

  Kledinguitgifte

  Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de kledingcommissie een wedstrijdtenue, presentatiekleding en voetbaltas op individueel niveau en hiervoor dient de gebruiker een overeenkomst (bijlage 1) te tekenen waarmee de gebruiker zich conformeert aan het kledingreglement (bijlage 2). Als er sprake is van vermissing van of schade aan in bruikleen gegeven kleding/tas/accessoires door aantoonbare nalatigheid van de gebruiker, zal de schade op de gebruiker worden verhaald (bijlage 3).

  De rol van de leiders is nadrukkelijk om er op toe te zien dat de kleding representatief is en dat leden de beschikking hebben over kleding met de juiste maat en vrij van beschadigingen. Wanneer acute vervanging of reparatie noodzakelijk is, dient elk afzonderlijk lid contact op te nemen met de kledingcommissie.