Buitengewone ledenvergadering  Woensdag 20 juni 2018, aanvang 20.00 uur.

Zoals bekend is het bestemmingsplan Leimuiden-West onherroepelijk geworden. Hiermee zijn we weer een stap dichter bij de realisatie van een kunstgrasveld en de herinrichting van het sportcomplex.

De gemeente heeft het voorstel gedaan dat S.V. Kickers ’69 de uitvoering van het toekomstbestendig maken van het complex, inclusief de aanleg van het kunstgrasveld, zelf in de hand neemt. Als dit voorstel gerealiseerd gaat worden maakt de gemeente het beschikbare budget over aan de vereniging en is de vereniging zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Voordat wij een beslissing kunnen nemen heeft het bestuur een mandaat van de leden nodig.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om hierover van gedachten te wisselen .

 

 

Namens het bestuur,

Wim Buskermolen                             Hans van Leeuwen

Voorzitter                                           Secretaris