Woensdag20 december is de ledenvergadering van S.V. Kickers ’69 unaniem akkoord gegaan met het voorstel om met de selectie de overstap naar het zaterdagvoetbal te gaan maken. Deze overstap geldt direct voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben laten zien dat er nauwelijks jeugd doorstroomt naar het zondagvoetbal. De selectie is in de loop der jaren mede hierdoor steeds smaller geworden. Dit seizoen lukt het nog maar net om 2 selectieteams op de been te brengen. De indruk is dat genoemde ontwikkelingen zich doorzetten.

De verwachting is dat deze stap een nieuwe impuls zal gaan geven aan het voetballen bij

S.V. Kickers’69. Kickers heeft er alle vertrouwen in om succesvol in het zaterdagvoetbal mee te kunnen doen.