• Zondag 15 januari 2023 wordt de 52e Goedhart-Drechtloop georganiseerd. Zie voor meer informatie de site van Drechtloop.