• Regels gebruik kunstgras

  S.V. Kickers '69 beschikt over een kunstgrasveld. Hiervoor heeft de vereniging gedragsregels opgesteld.

  Gebruik kunstgras
  Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.

  Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. De regels worden ook vermeld op de borden bij de ingang van het kunstgrasveld.

  De elf kunstgras-regels:

  1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat.
  2. Betreed en verlaat het veld alleen via de toegangshekken. Doe het hek achter je steeds dicht.
  3. Geen kauwgom op het veld.
  4. Geen glaswerk op of rond het veld.
  5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
  6. Geen stalen noppen gebruiken.
  7. Niet express tegen de boarding/hekwerk schieten.
  8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
  9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen en verplaatsen/verrijden).
  10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
  11. Niemand gaat aan doelen of doeltjes hangen.

  Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De kurkkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine.

  Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.