• Geschokt. Met dat woord kunnen we het beste onze gevoelens omschrijven nadat wij het bericht ontvingen dat Ria plotseling was overleden. Geschokt en vol ongeloof. Tijdens het Dik en Mik Toernooi van anderhalve week geleden was ze nog actief als vrijwilliger en stond Ria net als tijdens voorgaande edities broodjes te smeren. Een taak die ze – zonder twijfel - nog tot in lengte van jaren had willen vervullen.

  S.V. Kickers ’69 en Ria gaan al lang samen. Dat begon natuurlijk decennia geleden al toen Ton nog in het eerste elftal speelde. Door de jaren heen heeft Ria van alles voor Kickers ’69 gedaan. Variërend van supporter tot was(me)vrouw en van schoonmaakster tot broodjessmeerster. Wat daarbij vooral opgemerkt moet worden is dat Ria de meeste van haar vrijwillige taken achter de schermen vervulde. Dat was ook de plek waar Ria zich het beste thuis voelde.

  Afgelopen september werd Ria benoemd tot Lid van Verdienste. Omdat Ton diezelfde eer te beurt viel kostte het weinig moeite Ria naar het clubgebouw te ‘lokken’.  Op het moment suprême liet Ria in al haar bescheidenheid natuurlijk weten dat het allemaal niet nodig was om ook haar te huldigen. Maar stiekem was ze natuurlijk  hartstikke trots. En terecht!

  Ria was een grootmoedige vrouw. Een grootmoedige vrouw die vol overgave haar stinkende best deed voor de club maar een vrijwillige bijdrage van iemand anders al gauw belangrijker vond dan haar eigen bijdrage. Ria cijferde zichzelf dan volledig weg. Dat kunnen niet veel mensen, maar Ria kon dat wel. Dat maakte haar juist tot zo’n bijzondere en gewaardeerde  vrijwilligster

  Wij spreken vurig de hoop uit dat Ton en overige familie uit de herinnering de kracht zullen putten om het overlijden van Ria een plaats te geven en wensen hen veel sterkte.

  Namens bestuur en leden van S.V. Kickers ’69.

   

  Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 31 mei van 19.00 - 20.30 uur in De Ontmoeting te Leimuiden.