• S.V. Kickers '69 Corona protocol

  Jeugd 

  • Jeugd JO19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (zie verder hieronder). 
  • Trainingen: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. 
  • Wedstrijden: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. Dit geldt ook voor de bezoekende teams.
  • Kleedkamer: alleen ter bewaring van voetbaltassen e.d. tijdens de wedstrijden.

   Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19) 

  • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 
  • Trainingen: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
  • Wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan; Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
  • Bezoekende teams komen omgekleed bij S.V. Kickers ’69. Na afloop van de wedstrijd is douchen mogelijk.
  • Nazitten in de kleedkamer is niet toegestaan. 

    Kantine  

  • De kantine is voorzien van Corona-bestickering zoals looproutes en afstandspunten; 
  • Er is een in- en  uitgang. 
  • Betaling uitsluitend per PIN, bij voorkeur contactloos. 
  • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen; 
  • Bezoekers die zitten worden verzocht zich digitaal via hun smartphone of via beschikbaar formulier te registreren. 
  • In geval van een volle kantine / terras is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt; 
  • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken.

   Spelers 

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

    Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen; 
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
  • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

  Ouders en toeschouwers 

  • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 
  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
  • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. 
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden. 
  • Veiligheid- en hygiëneregels 
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. 
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. 

  Accommodatie 

  • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. S.V. Kickers ‘69 verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.  
  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
  • Ook op tribune geldt de 1,5 meter maatregel.
  • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar; 
  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt; 
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd. 

  Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

    

  Alvast bedankt en veel plezier! 

  Bestuur en commissieleden  

   

  Bestuur S.V. Kickers '69