• S.V. Kickers '69 Corona protocol

  Afgelopen maandag 28 september heeft het kabinet bekend gemaakt dat de Corona-maatregelen weer worden aangescherpt.

  Zo moeten, bovenop de al bestaande algemene regels (afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten etc.) en bestaande specifieke voetbalregels (niet meer dan 6 senioren tegelijk in kleedkamers, ook in de dag-out 1,5m afstand houden, teambesprekingen vinden buiten plaats etc.), vanaf dinsdagavond 29 september 18.00 uur sportkantines drie weken lang dicht blijven en zijn toeschouwers in die periode niet welkom bij (amateur) sportwedstrijden.

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

  Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van S.V. Kickers '69 naast de reeds gepubliceerde maatregelen aanvullende uitvoeringsmaatregelen genomen:

  • De kantine van S.V. Kickers '69 is gedurende drie weken gesloten.
  • Limonade of thee wordt door de leider bij de commissiekamer opgehaald.
  • Geblesseerde spelers vallen voor ons onder publiek en mogen het complex dus niet betreden om naar de wedstrijd of training van hun team te kijken.

   

  Jeugd 

  • Jeugd JO19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (zie verder hieronder). 
  • Trainingen: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. 
  • Wedstrijden: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. Dit geldt ook voor de bezoekende teams.
  • Kleedkamer: alleen ter bewaring van voetbaltassen e.d. tijdens de wedstrijden.

   Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19) 

  • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 
  • Trainingen: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
  • Wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan; Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
  • Bezoekende teams komen omgekleed bij S.V. Kickers ’69. Na afloop van de wedstrijd is douchen mogelijk.
  • Nazitten in de kleedkamer is niet toegestaan. 

    Kantine  

  • De kantine is tot nader bericht gesloten

   Spelers 

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

    Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen; 
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
  • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

  Ouders en toeschouwers 

  • Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

  Accommodatie 

  • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. S.V. Kickers ‘69 verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.  
  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
  • Ook op tribune geldt de 1,5 meter maatregel.
  • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar; 
  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt; 
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd. 

  Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

    

  Alvast bedankt en veel plezier! 

   

  Bestuur S.V. Kickers '69