• S.V. Kickers '69 Corona protocol

  Vanaf zaterdag 5 juni mag de jeugd tot en met 17 jaar weer wedstrijden spelen tegen andere verenigingen.

  Ook nu zijn er nog coronamaatregelen van kracht die zorgen voor enige beperkingen.

  Publiek is nog niet toegestaan bij de wedstrijden. Ouders van uitspelende jeugdteams die als chauffeur met het team meekomen worden gezien als begeleiding van het team.

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

  Het bestuur van S.V. Kickers '69 heeft naast de reeds gepubliceerde maatregelen aanvullende uitvoeringsmaatregelen genomen:

  • De kantine van S.V. Kickers '69 is nog steeds gesloten.
  • Limonade of thee wordt door de leider bij de commissiekamer opgehaald.
  • Kleedkamers en douches zijn te gebruiken

     Kantine  

  • De kantine is tot nader bericht gesloten, het terras is wel geopend.

   Spelers 

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

    Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen; 
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
  • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
  • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

  Ouders en toeschouwers 

  • Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

  Accommodatie   

  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd. 

  Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

    

  Alvast bedankt en veel plezier! 

   

  Bestuur S.V. Kickers '69