• Spelregelwijzigingen 2019/'20

 • De 133ste JAV van de IFAB in Aberdeen, Schotland op 2 maart 2019 heeft een aantal wijzigingen en toelichtingen met betrekking tot de Spelregels 2019/’20 goedgekeurd. Een drietal wijzigingen is goedgekeurd na een periode van 2 jaar van wereldwijde pilots:

  • De invoering van gele of rode kaarten voor onbehoorlijk gedrag door teamofficials
  • Een speler die het veld verlaat bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn als hij gewisseld wordt
  • Bij een doelschop en een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, geldt dat de bal in het spel is zodra deze is getrapt en beweegt (de bal mag gespeeld worden voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten)

  Overige wijzigingen zijn o.a.: een duidelijker beschrijving van ‘hands’, aanvallers moeten ten minste 1 meter afstand houden van een ‘muurtje’, de doelverdediger hoeft slechts één voet op de doellijn te hebben bij een strafschop en een nieuwe procedure voor de scheidsrechterbal (inclusief dat er een scheidsrechtersbal wordt toegekend als de bal een wedstrijdofficial raakt en vervolgens in het doel gaat, balbezit voor een partij verloren gaat of een veelbelovende aanval begonnen wordt).

  Alle wijzigingen worden van kracht op 1 juni 2019 en kun je nalezen via de website van de KNVB. Onderstaand zijn een aantal spelregelwijzigingen die wij voor jou uitgelicht hebben.

  Regel 3 - Een speler die gewisseld wordt moet het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter andere aanwijzingen geeft.

  Regel 5 - Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag mag een gele/rode kaart getoond worden; als de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de gele/rode kaart.

  Regel 8 - Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de aftrap te nemen.

  Regel 9 - Scheidsrechtersbal als de bal de scheidsrechter (of een andere wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit verandert of een aanvallende beweging begint.

  Regel 12 - De tekst m.b.t. hands is herschreven om meer duidelijkheid / eenduidigheid te krijgen, met duidelijke richtlijnen voor wanneer ‘niet-opzettelijk’ hands al dan niet bestraft moet worden.

  Het is een overtreding als een speler:
  • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, inclusief het bewegen van de hand of arm richting de bal
  • balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en vervolgens:
  - scoort in het doel van de tegenpartij
  - een scoringskans creëert
  • scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger

  Het is meestal een overtreding als een speler:
  • de bal met hand of arm raakt als:
  - de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt
  - de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij de speler de bal opzettelijk speelt die vervolgens de hand of arm raakt

  Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler.

  Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand of arm van een speler raakt:
  • rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler
  • rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler
  • als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt  
  • als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af uitgestrekt

  Regel 13 - Als een indirecte vrije schop is genomen, mag een scheidsrechter het tonen van het gebaar van de indirecte vrije schop stoppen, als duidelijk is dat er niet direct een doelpunt gescoord kan worden (bijv. vanuit de meeste indirecte vrije schoppen vanwege buitenspel). 

  Regel 13 - Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten. 

  Regel 13 - Bij een ‘muurtje’ door de verdedigende partij van tenminste 3 spelers, moeten alle aanvallers zich op ten minste 1m van het ‘muurtje’ bevinden; indirecte vrije schop als ze een overtreding maken.

  Regel 15 - Tegenstanders moeten ten minste 2m afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt.

  Regel 16 - Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten.