• Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 24 juni en 15 juli zijn de nieuwe statuten voorgelegd aan de leden. Het actualiseren van de statuten was nodig om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke op 1 juli 2021 in werking is getreden. De geactualiseerde statuten zijn “WBTR-proof”. De verplichte bepalingen die er op grond van de WBTR moeten inkomen, zijn hierin verwerkt. Daarnaast zijn de statuten “corona-proof”. Dat betekent dat er een mogelijkheid is opgenomen om digitaal te kunnen vergaderen. Verder zijn de mandaten aan het bestuur, daar waar noodzakelijk, verruimd om weer een werkbare situatie te creëeren voor het bestuur, de leden en de vereniging. De statutenwijziging is door de vergadering unaniem aangenomen.