• Tijdens de Algemene ledenvergadering op 27 februari zijn voorzitter Wim Buskermolen en penningmeester Orné Angenent benoemd tot Lid van verdienste. Wim Buskermolen zit vanaf 2000 in het bestuur en is vanaf 2010 voorzitter, Orné Angenent is vanaf 2004 de penningmeester van de vereniging. Beide heren hebben zich vanaf 2014 ingezet voor de realisering van de aanleg van een kunstgrasveld.