• Voetbalplan

  Uitgangspunten en afspraken (o.a. selectie criteria)
  De uitgangspunten en afspraken om invulling te geven aan het goed functioneren van het voetbalplan zijn:

  1. Het bestuur en de jeugdcommissie conformeren zich aan het voetbalplan en zullen hun invloed aanwenden om het welslagen van dit plan te bewerkstelligen.
  2. De hoofdtrainer conformeert zich aan het voetbalplan en zal, daar waar dit van hem verlangd wordt, de uitvoering van het voetbalplan ondersteunen.
  3. De coördinatoren, jeugdtrainers, hulpjeugdtrainers en jeugdleiders conformeren zich aan het voetbalplan en zullen hun taken conform dit plan uitvoeren.
  4. Het voetbalplan zal te allen tijde uitgangspunt zijn bij het aanstellen van nieuwe trainers, jeugdtrainers, hulpjeugdtrainers en jeugdleiders.
  5. Van de D- tot en met de A-junioren zal bij voorkeur volgens één systeem, 4-3-3, gespeeld worden welke door commissie VTZ wordt aangegeven; dit wordt ingegeven en is afhankelijk van:
   a. de kwaliteiten van de individuele spelers
   b. de sterkte van de tegenstander
   c. de stand in de wedstrijd
   d. de stand op de ranglijst
  6. Het belang van de individuele speler staat boven het teambelang; dat wil zeggen dat als een speler de capaciteiten heeft in een hoger team te spelen, dit in overleg met alle betrokkenen nagestreefd dient te worden.
  7. Selectiecriteria voor indeling en samenstelling voor de selectieteams van senioren en jeugd (A1,B1,C1,D1,E1,F1,M1) zal in eerste instantie plaatsvinden op  basis van voetbaltechnische kwaliteit. 2e criteria is dan leeftijd en 3e criteria is dan fysiek. Indien spelers dus meer of minder getalenteerd zijn, zal hun individuele ontwikkeling bepalend zijn voor het indelen in een team. Hierin beslissen commissie VTZ  i.s.m. coördinatoren en jeugdcommissie.
   De selectie criteria als in paragraaf 3.7 genoemd zijn leidend voor de indelingen. Deze worden gemaakt aan het eind van het seizoen in Mei voor het nieuwe seizoen. Deze zijn dan voorlopig en kunnen in de voorbereidingsperiode (Augustus) nog worden aangepast als daar aanleiding voor is (bijv. niet komen trainen of het niveau alsnog niet aankunnen of juist beter presteren als verwacht). Daarna zal de volgende evaluatie in December plaatsvinden en worden teams dus weer opnieuw ingedeeld als daar aanleiding voor is.
  8. Er zal naar worden gestreefd voor iedere leeftijdscategorie een gediplomeerde jeugdtrainer aan te stellen. Deze jeugdtrainer is verantwoordelijk voor zijn leeftijdscategorie en de hulptrainers die in die leeftijdscategorie de trainingen verzorgen. Is het niet mogelijk om een gediplomeerde trainer aan te stellen dan zal in ieder geval bij de standaard elftallen als A1, B1, C1, D1, E1 en F1 een ervaren (ex) voetballer voor de groep moeten staan als trainer en/of coach .
  9. Het bestuur en de jeugdcommissie zullen het volgen van de cursussen “gediplomeerd jeugdtrainer” en “jeugdleider” door leden van Kickers ’69 stimuleren.