• Na vele jaren komt er vrijdag 31 juli een einde aan het vertouwde beeld van de laatste vrijdag van de maand. Op deze avond wordt nog één maal door de vrijwilligers van S.V. Kickers '69 oud paper opgehaald in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam. Vanaf 1 augustus wordt dit in de helege gemeente Kaag en Braassem op de zaterdag gedaan. 

    Via deze weg willen wij een ieder die de afgelopen jaren zijn / haar oud papier op vrijdag langs de weg heeft gezet hartelijk bedanken.