• Onze voetbalclub drijft op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van onze vrijwilligers is het realiseren van onze doelstelling, namelijk het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, niet mogelijk. Wij streven ernaar om het voetballen voor inwoners van Leimuiden en de directe omgeving zo aantrekkelijk mogelijk en voor iedereen bereikbaar te maken.

  Er is een groei te zien van jeugd, meisjes en vrouwenvoetbal. Daarnaast is het een maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd vrijmaken om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Hierdoor is onze vereniging genoodzaakt om tot een goed vrijwilligersbeleid te komen. Dit om te zorgen dat onze club in de toekomst verzekerd is van voldoende vrijwilligers die nodig zijn voor het voortbestaan van onze vereniging. Om die reden heeft het bestuur besloten om een vrijwilligersbeleid op te stellen.

  Klik hier voor het vrijwilligersbeleidsplan van S.V. Kickers '69

 • AANLEIDING EN DOELSTELLING VOOR HET VRIJWILLIGERSBELEIDSPLAN

  S.V. Kickers ‘69 kan niet zonder vrijwilligers. Toch is het moeilijk om steeds weer voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken in de vereniging te doen verrichten. 

  Het doel van het vrijwilligersbeleidsplan is het behouden van de huidige vrijwilligers en aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dit willen we bereiken door: 

  • inzicht en duidelijkheid te geven wat van een vrijwilliger wordt verwacht; en
  • inzicht en duidelijkheid te geven wat een vrijwilliger van de club mag verwachten.
 • De Vrijwilligerscommissie, v.l.n.r. Daan van der Sar, Jos Braakman, Ingrid Mollers, Roy Möllers en Roos van der Zwaan
 • De Vrijwilligerscommissie bestaat uit Daan van der Sar, Roy Möllers, Roos van der Zwaan, Hetty van der Hoorn en Stelle Heinink. Je kunt contact met ons opnemen via vrijwilligers@svkickers69.nl