• De leden van de commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ) hebben op 27 juni jl. tijdens een zeer prettig gesprek met het dagelijks bestuur geconcludeerd dat het na ruim 4 jaar tijd is voor vernieuwing van de commissie. Tijd voor een frisse wind.  

  Eén van de bekendste taken van VTZ zijn de teamindelingen. Een ingewikkelde opdracht waarbij men naast alle individuele facetten per kind ook rekening moet houden met de (on)mogelijkheden in relatie tot het aantal leden per leeftijdscategorie. Wat daarnaast ook nog moet passen binnen alle spelregels van de bond. Een verantwoordelijkheid die je niet in de koude kleren gaat zitten.

  Desondanks hebben Peter Gosen, Karl Heuzen en Roy Möllers het vrijwilligerswerk vaak met veel plezier verricht en is het bestuur ook zeer erkentelijk voor hun vele harde werk. Daarnaast wil het bestuur ook hun dank uitspreken aan Ruud Wesselius, die vorige jaar al aangegeven had te stoppen met zijn commissietaken na het seizoen 2018-2019. We nemen echter geen afscheid, want iedereen blijft zich in een andere hoedanigheid inzetten voor de vereniging. Peter, Karl en Ruud blijven trainer/coach en Roy zal aanblijven als bestuurslid en scheidsrechter.

  Peter, Karl en Roy maken hun taak nog wel af en zullen er op toe zien dat alle leden en de betrokken ouders thuis zich geen zorgen hoeven te maken over aanstaand seizoen. Zij zullen er op toezien dat alles in de steigers staat voor de start van seizoen 2019-2020 en zorg dragen voor een vloeiende overdracht van taken.

  Om de continuïteit te bewaken moest het bestuur echter wel op zoek naar nieuwe commissieleden. Er lopen al gesprekken met een aantal vrijwilligers die het stokje willen overnemen. Je gaat vast en zeker snel van ze horen.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur van S.V. Kickers ‘69