• De gedragsregels van S.V. Kickers ‘69

  S.V. Kickers ’69 heeft een set aan algemenen gedragsregels geformuleerd waarnaar ieder lid, ouder/verzorger, trainer en begeleider zich hoort te gedragen.

  • De aanschaf van het wedstrijd tenue van S.V. Kickers ’69 is verplicht en wordt tegen een vergoeding door de vereniging in bruikleen uitgegeven.
  • Het wedstrijdtenue bestaat uit een oranje/wit gestreept shirt, een witte broek en oranje kousen. Bij wedstrijden is het verplicht het hemd in de broek te dragen
  • Deelname aan wedstrijden kan slechts plaatsvinden in een schoon wedstrijdtenue
  • Scheenbeschermers zijn verplicht voor zowel wedstrijden als trainingen (zonder scheenbeschermers wordt er dus niet gespeeld of getraind)
  • Kleedkamers worden altijd netjes achtergelaten. Ook bij uitwedstrijden
  • Je bent op tijd voor de wedstrijd aanwezig zoals dat in het programma wordt aangegeven. Voor thuiswedstrijden is dit tenminste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
  • Douchen na de wedstrijd is verplicht!
  • S.V. Kickers’69 draagt geen zorg voor vervoer naar uitwedstrijden
  • Er wordt niet in discussie getreden over het plaatsen in een elftal. De beslissing ligt bij de desbetreffende coördinator. Deze zal desgewenst uitleg geven over de keuze
  • De contributie geeft recht op het gebruik van faciliteiten zoals velden, kleedkamers, douches en materialen voor het beoefenen van het voetbal
  • Voor de onder 13 tot en met de onder 19 junioren alsmede de senioren zijn alle KNVB boetes voor eigen rekening. Deze boetes dienen na ontvangst van de brief van de KNVB bij of in overleg met de penningmeester te worden betaald.  Zolang de boete niet is betaald volgt uitsluiting van wedstrijden
  • Alle schade die voortkomt uit oneigenlijk gebruik, slopen, verkeerd gebruik en dergelijke van eigendommen van S.V. Kickers ’69 zal worden verhaald op de veroorzaker
  • S.V. Kickers ’69 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen en of eigendommen van haar leden
  • Parkeren op het terrein van S.V. Kickers ’69 is niet toegestaan behoudens ontheffing van het bestuur
  • Op het niet navolgen van bovenstaande regels kan het bestuur maatregelen treffen. Ernstige zaken kunnen leiden tot schorsing of royement.

  Deze gedragsregels zijn vastgesteld in de vergadering van het bestuur van S.V. Kickers ’69 op 1 februari 2012 en voor het laatst gereviseerd op 6 augustus 2020.

 • De 5 Basiswaarden van S.V. Kickers ‘69

  S.V. Kickers ’69 heeft 5 basiswaarden geformuleerd die feitelijk de pijlers vormen  waarop de vereniging is gebouwd. Deze vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. De 5 basisvoorwaarden zijn: Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid en Sportiviteit. Deze basiswaarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van S.V. Kickers ’69. Dus voor alle leden, trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.

 • Sportiviteit

  • Wij spelen het spel volgens de regels
  • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
  • Wij hebben geen publiekelijk commentaar op de scheidsrechter / leiding
  • Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint
  • Spelers schelden nooit op elkaar of op de leiders en trainers
  • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
  • Wij applaudisseren als ouders langs de kant ook bij een mooi doelpunt van de tegenstander
  • Ouders / supporters ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze
  • Trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding
  • Wij provoceren niet
 • Plezier

  • Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid
  • Wij vieren de overwinning
  • Wij drinken een drankje na de wedstrijd
  • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen
  • Wij zijn trots op wat wij hebben
  • Wij presteren, maar niet ten koste van ons plezier
  • Wij lachen met elkaar, niet om elkaar
 • Eerlijkheid

  • Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)
  • Wij, leiders trainers en bestuur, lichten keuzes toe
  • Wij, leiders trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk
  • Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag
  • Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag
  • Wij, het bestuur, verschaffen voldoende, tijdige en juiste informatie
 • Betrokkenheid

  • Ouders zijn zo veel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van hun kind(eren)
  • Ouders/leden zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden
  • De leider/coach ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt als gastheer op
  • Trainers zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig (jeugd)
  • Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd. Voor jeugdleden t/m 14 jaar worden afmeldingen alleen geaccepteerd als de ouder/verzorger deze heeft gedaan
  • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
  • Het bestuur, begeleiders, ouders en trainers geven het goede voorbeeld
  • Ouders/leden helpen de vereniging bij het uitvoeren van ondersteunende diensten. (bijvoorbeeld bardiensten)
  • Het bestuur, begeleiders ouders en trainers corrigeren ongewenst gedrag
  • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen
 • Respect

  • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld
  • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers niet met speltechnische zaken
  • Wij gaan normaal om met andermans eigendommen (accommodatie en materiaal)
  • Wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken
  • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen
  • Wij dragen het clubtenue zoals dat voorgeschreven is. (de juiste kleuren en altijd het shirt in de broek)
  • Wij respecteren het kantinereglement
  • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs en andere verslavende middelen
  • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag
  • Wij vloeken niet, zeker niet waar kinderen bij zijn